Hitta till

Food and BBQ Festival

Besök oss med bil

 • Adress
  Google Maps
 • GPS
  Google Maps
 • Vägbeskrivning

  Tjolöholms Slott ligger ca 4 mil söder om Göteborg. Från E6/E20 väljer du avfart 58, Fjärås/Tjolöholm. Följ därefter skyltning.

 • Antal parkeringsplatser

  3.000 st

 • Priser

  Parkeringsavgiften är 50 kr/fyra timmar (efterföljande timmar 10 kr/timme) och går till restaurering av slottsparken. Du kan betala med mynt, kort eller med Easy Park, där man kan betala via sms eller app.

  Zonnumret för vanlig bilparkering är 6091.

 • Handikappsplatser

  Handikapplatser finns på grusparkeringen närmast parkeringsautomaten samt längs vägen mot stranden nordväst om slottet. Bilar med handikapptillstånd kan också parkera utanför Storstugan (infart via Grindstugan).

 • Motorcykelparkering

  Finns vid grusparkeringen närmast parkeringsautomaten.

 • Ställplatser

  Ställplats/Quick Stop erbjuds för husbilar och husvagnar, men endast på Tjolöholms iordningställda parkeringsplatser mot en avgift på 185 kr/dygn. Ställplatsparkeringen är markerad med skylt när ni anländer till Tjolöholm. Max två dygn. Det går inte att förboka ställplats. Det finns sex platser med el och tre extra långa platser. Toalett och dusch, öppen dygnet runt, finns i det röda huset i anslutning till bilparkeringen, ca 150 meter från ställplatserna. Utöver ställplatserna råder campingförbud på hela Tjolöholmshalvön.

Övrigt

Vi är måna om att i allra möjligaste mån begränsa trafiken på Tjolöholms område och ber dig respektera skyltningen. All fordonstrafik på området är absolut förbjuden utan tillstånd. Detta gäller även vägarna ut i våra skogar samt vägen från Grindstugan in i området (vägarna är Tjolöholms enskilda vägar och i enlighet med Trafikförordningen 10 kap 10 § har vi rätt att förbjuda trafik som inte har tillstånd).

Boende

Förläng ditt besök till två dagar

Kollektivt

Med buss: Om du åker kollektivt väljer du pendeltåg från Göteborg till Kungsbacka, därefter buss 732 mot Frillesås. Från hållplatsen Torpa Smedja är det ca 3,5 kilometers promenad.


Kontakt

Hulanvägen 52
427 38 Billdal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociala media

© Food & BBQ Festival Sweden AB

För utställare
Om Food & BBQ Festival Sweden AB